تبلیغات
کوروش بزرگ
کوروش بزرگدریای پارس نام راستین و تاریخی دریای عمان است

دریای پارس نام راستین و تاریخی دریای عمان است


نقشه ایران، امانوئل بوئن ۱۷۴۷ - کتابخانه کنگره ایالات متحده آمریکا

 


نام "خلیج فارس" و "دریای پارس" در نقشه ایران، امانوئل بوئن ۱۷۴۷ - کتابخانه کنگره ایالات متحده آمریکا

 

براساس مستندات تاریخی نام های این پهنه آبی دریای پارس و دریای کرمان و دریای مِکران بوده است که انگلیسی ها بعد از شکست ایران در برابر روسها در نهایت ضعف قاجار نام این پهنه آبی را به دریای عمان تغییر دادند.طول ساحل این پهنه آبی با كشور عمان درجنوب حدود ۶۰۰ كیلومتر و با فلات ایران در شمال حدود ۱۰۰۰ كیلومتر (ازتنگه هرمز تا سند) است.

 

نقشه ایران، امانوئل بوئن ۱۷۴۷ - کتابخانه کنگره ایالات متحده آمریکا

 


نام "خلیج فارس" و "دریای پارس" در نقشه ایران، امانوئل بوئن ۱۷۴۷ - کتابخانه کنگره ایالات متحده آمریکا

 

براساس مستندات تاریخی نام های این پهنه آبی دریای پارس و دریای کرمان و دریای مِکران بوده است که انگلیسی ها بعد از شکست ایران در برابر روسها در نهایت ضعف قاجار نام این پهنه آبی را به دریای عمان تغییر دادند.طول ساحل این پهنه آبی با كشور عمان درجنوب حدود ۶۰۰ كیلومتر و با فلات ایران در شمال حدود ۱۰۰۰ كیلومتر (ازتنگه هرمز تا سند) است.

 

----

 

از دوران باستان تا بامروز در همه مستندات تاریخی ، جغرافیایی و دایره المعارف های بزرگ جهان آب های جنوب ایران از پیوستگاه اروندرود تا تنگه هرمز به نام خلیج فارس - و از تنگه هرمز تا اقیانوس هند به دریای پارس و نیز دریای مکران یا دریای کرمان شناخته شده بوده است.

 

در اوستا ، در چندین جا از خلیج فارس به نام « دریای پوئی تیک » یا «پوئی دیک» یا «پودیگ» و از دریای پارس/کرمان/مِکران (دریای جعلی عمان) به نام «سدویس» و از اقیانوس هند به نام «فراخکرت» یاد شده است .

 

در شماره ۱۸ فَرَگَرد ۵ ، بخش وندیداد اوستا ، آمده است: "من اهورامزدا ، آب ها را بر مردارها و دخمه ها و بازمانده های چرکین و استخوان ها روان می کنم؛ آنگاه من ، اهورا مزدا آب ها را پنهانی باز می گردانم؛ من اهورا مزدا ، آب ها را به دریای پو ئی تیک (خلیج فارس)باز می گردانم"

 

در بُندهش نیز آمده است ، که آب های آلوده و نا سالم به این دریا ریخته و در آن جا ایستاده میشوند تا از آلودگی پاک شوند. بنا به نوشته بندهش و وندیداد، در آغاز هزاره پس از تازش اهریمن بر زمین و آسمان، ایزد تیشتر با جام ابر از آب هایی که در آغاز آفریده شده بود ، آب برداشت ، باد آب را به آسمان برد و بر زمین ببارانید! در پی این باران بزرگ ، زمین غمناک شد و به هفت پاره بگسست . هر پاره ای را اقلیمی خوانند که در زبان پهلوی کشور گفته شود ، پاره ای که به اندازه همه شش پاره دیگر بود ، در میان و شش پاره دیگر پیرامون آن قرار گرفتند . پاره میانه «خونیرس» است ، که در پارسی خنیرس و خنیره ، آمده است.چون ایزد تیشتر بر زمین باران آورد ، در سوی نیم روز دریای فراخکرت یا همان اقیانوس هند را در جنوب کوه البرز پدید آورد ، که یک سوم این زمین را در بر دارد. تیشتر چند دریای دیگر نیز بر زمین پدیدار کرد : در جنوب پوئی تیک (خلیج فارس) دریای سدویس (مکران) کم رود (دریای خزر) سیاه بن (دریای سیاه) ه...

 

"آنچه که در کتیبه داریوش بزرگ به نام دریای پارس نام برده شده، دربردارنده خلیج فارس، دریای عمان و بخشی از اقیانوس هند تا دهانه خلیج عدن و باب‌المندب است و ساتراپی که در شمال دریای پارس قرار اشته است (از رأس‌الکوه در باختر جاسک تا لاس بلا در جنوب خاوری ایالت بلوچستان پاکستان امروزه) بنام گرمانیا/کرمان بوده است. ذبیح بهروز براین باور بود که واژه مکران باحتمال زیاد نام تخریبی "کرمان" یا همان "گرمانیا" میباشد. (۱) ه. 

 

دریاپیمایان مسلمان، عدن را آغاز "دریای فارس" (عمان) حساب می‌کردند و اعتقاد داشتند دریای فارس محیط بر مناطق عربی است تا برسد به خلیج فارس. آنها پایان بلوچستان و دهانه رودخانه سند را آغاز دریای هند (اقیانوس هند) می‌نامیدند. 

 

ابن حوقل در سفرنامه خود دریای پارس را بزرگترین دریا نامیده و می‌‌گوید که تا دورترین نقطه هند نیز دریای پارس نام دارد.

در روزگار دیلمیان، دریای پارس به نام خلیج فارس و دریای مکران، و در روزگار اتابکان پارس به نام خلیج فارس و دریای کرمان، بلوچستان و مکران نامیده می‌شده است. این نام‌گذاری تا زمان زندیه هم معمول بوده است. 

 

اما تغییر نام دریای مکران به نام مجعول دریای عمان، از زمان فتحعلیشاه قاجار و پس از شکست ایران در برابر روس و در نهایت ضعف قاجار با زمزمه انگلیسها آغاز شد.

 

آنها در کتاب‌های خود که به زبان عربی هم چاپ کردند، به جای دریای مکران و یا دریای کرمان عنوان نادرست و نابجای دریای عمان را جا انداختند. هر چندبزرگ مرد ایرانی امیرکبیر با قدرت و جسارت در برابر این تجاوز آشکار اروپاییان ایستاد، اما پس از او و در در روزگار ناصرالدین شاه قاجار، نه تنها در کتاب‌های عربی، بلکه در کتاب‌های فارسی هم عبارت دریای عمان در کنار دریای مکران درج می‌شد. و این روال تا زمان احمدشاه قاجار هم ادامه داشت.در این راستا ایرانیان سر زمان رضاشاه خواهان باز گشت نام پیشین و تاریخی دریای مکران/کرمان به جای دریای عمان شدند که جنگ جهانی دوم و اشغال ایران از سوی دولتهای بیگانه بویژه انگلستان آن حرکت خفه را کرد

 

اکنون زمان آن است که ما این پرچم برزمین افتاده را دوباره برافراشته و حق تاریخی و قانونی خویش را از بیگانگان پس گرفته، و بجای نام دروغین و ساختگی "دریای عمان" از نام تاریخی آن که "دریای پارس" میباشد، استفاده کنیم

 

زنده و جاودان باد ایران و ایرانی و خلیج و دریای همیشه پارس


1390/06/5 توسط bigkorosh | نظرات ()

جلال الدین خوارزمشاهی
اریو برزن
نقش رجب
نقش رستم
پا سارگاد
تصاویر
تخت جمشید
خلیج فارس
پارسی
ایران وایرانی
زرتشت
درباره کوروش کبیر
زندگی نامه کوروش کبیر

کاساندان یگانه همسر کورش بزرگ
کوروش بزرگ
کوروش دوم (کوروش کبیر)
متن کامل منشور کوروش هخامنشی
موسیقی در دوران هخامنشیان
جامه های پارسیان در دوره هخامنشیان
الهه های ایران باستان...رب النوع
نسک ها
نـــــــــــــــــــــــــــــوروز فرخنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده باد
کوروش پادشاه محبوب بابل
هخامنشیان کشف قاره امریکا
ثبت عید نوروز
شب چله
دریافت سالنامه 1390
اندرز روباه
چکیده‌ای در باره گاهشماری جلالی
رویدادنامه نبونید و کورش بزرگ
ویژگی‌های عمومی جشن‌های ایرانی
تخت جمشید ترک خورد
دریافت کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران برای موبایل
پاسداری از زبان پارسی
یادی از بزرگان تاریخ ایران زمین، کوروش بزرگ
دامنه جدید
7آبان
7 ابان روز جهانی کوروش
پند های کمبوجیه به کوروش
یک سخن بسیار زیبا از کوروش بزرگ
کورش بزرگ، در تاریخ‌نامه‌های سنتی رومانیایی
دریافت فرهنگ کوچک واژه های بیگانه بامعادل فارسی
ارتش هخامنشی

شهریور 1394
خرداد 1394
بهمن 1393
تیر 1393
فروردین 1391
دی 1390
آذر 1390
آبان 1390
مهر 1390
شهریور 1390
مرداد 1390

bigkorosh
Eli_22

پرشین نسک ...رمانهای بروز ایرانی و خارجی...داستان و کتاب
سرباز پارسی
تاریخ ایران

تحلیل و بررسی اینستاگرام
اینستا ۹۸
محمدرضا عسگری طراحی وب سایت

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
كل مطالب : عدد

Form Object