تبلیغات
کوروش بزرگ
کوروش بزرگ5مهر ماه روز جهانی گردشگری

5 مهرماه img_0024

روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری

 

لغت توریسم (Tourism) از كلمه تور (‏Tour) به معنای گشتن اخذ شده كه ریشه در لغت لاتین Tourns به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدا و مقصد و چرخش دارد كه از یونانی به اسپانیا، فرانسه و در نهایت به انگلیس راه یافته است (Oxford, 1970, 189).در فرهنگ لغات مختلف در برابر توریسم معناهایی با مضامین مختلف به كار رفته است.

به گونه‌ای كه در فرهنگ و بستر، توریسم به سفری كه در آن مسافرتی به مقصدی انجام گرفته و سپس بازگشتی به محل سكونت را دربر دارد، اطلاق می‌گردد (Webster, 1973, 1218). در فرهنگ لغت لانگمن توریسم به معنای مسافرت و تفریح برای سرگرمی معنا شده است (Longman, 1988, 1712).در فرهنگ لاروس توریسم به معنای مسافرت برای تفریح [لذت یا رضایت] می‌باشد ( Larousse , 1991, 3046).این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته واژه توریسم از قرن نوزدهم و به ویژه از اوایل قرن بیستم که وسایل حمل ونقل سریع جایگزین وسایل قدیمی گردید از خود ارجاعی فردی به سوی کلیتی جمعی برای سفر تغییر ماهیت داد.در عین حال به دلیل اینکه در روند وجریان فعالیت های توریستی ، فعالیت های اقتصادی مختلفی همچون حمل ونقل ،جاده سازی ،ساختمان سازی ، صنایع غذایی ونظیر اینها مورد نیاز واقع شد واژه صنعت نیز به عنوان پیشوندی در کنار واژه توریسم قرار گرفت. امروزه واژه ترکیبی صنعت توریسم در موارد بسیاری به کار برده می شود.

مهرماه img_0024

روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری

 

لغت توریسم (Tourism) از كلمه تور (‏Tour) به معنای گشتن اخذ شده كه ریشه در لغت لاتین Tourns به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدا و مقصد و چرخش دارد كه از یونانی به اسپانیا، فرانسه و در نهایت به انگلیس راه یافته است (Oxford, 1970, 189).در فرهنگ لغات مختلف در برابر توریسم معناهایی با مضامین مختلف به كار رفته است.

به گونه‌ای كه در فرهنگ و بستر، توریسم به سفری كه در آن مسافرتی به مقصدی انجام گرفته و سپس بازگشتی به محل سكونت را دربر دارد، اطلاق می‌گردد (Webster, 1973, 1218). در فرهنگ لغت لانگمن توریسم به معنای مسافرت و تفریح برای سرگرمی معنا شده است (Longman, 1988, 1712).در فرهنگ لاروس توریسم به معنای مسافرت برای تفریح [لذت یا رضایت] می‌باشد ( Larousse , 1991, 3046).این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته واژه توریسم از قرن نوزدهم و به ویژه از اوایل قرن بیستم که وسایل حمل ونقل سریع جایگزین وسایل قدیمی گردید از خود ارجاعی فردی به سوی کلیتی جمعی برای سفر تغییر ماهیت داد.در عین حال به دلیل اینکه در روند وجریان فعالیت های توریستی ، فعالیت های اقتصادی مختلفی همچون حمل ونقل ،جاده سازی ،ساختمان سازی ، صنایع غذایی ونظیر اینها مورد نیاز واقع شد واژه صنعت نیز به عنوان پیشوندی در کنار واژه توریسم قرار گرفت. امروزه واژه ترکیبی صنعت توریسم در موارد بسیاری به کار برده می شود.

گردشگری به طور كلی به علت خصلت بین رشته‌ای خود قابلیت نگرش‌های متفاوت را دارا می‌باشد، كه خود سبب ارائه تعاریف بسیاری از آن گردیده است. در تعاریف اولیه بیشتر بر بعد فاصله تأكید گردیده و گردشگران بر مبنای فاصله‌ای كه از محل مسكونی داشتند، طبقه‌بندی می‌شدند. به گونه‌ای كه كمیسیون ملی گردشگری آمریكا (1973) در تعریف گردشگری داخلی فاصله پنجاه مایل را در نظر گرفته كه دربر گیرنده تمامی سفرها به جز سفر برای كار می‌شد (Gartner, 1996, 5). تعاریف فاصله‌ای صرف نظر از خطا و اشتباهات، تنها به این دلیل كه كمیتی اقتصادی و آماری را برای پدیده گردشگری آماده می‌كند، مورد قبول واقع گردید. در حالی كه این تعاریف فاصله‌ای به تنهایی نمی‌توانست گردشگری را به خوبی توصیف كند. آنها تنها بر جنبه تقاضا تأكید داشتند و عرضه و همچنین اثرات ناشی از گردشگری را نادیده می‌گیرند. از این رو گردشگری به تعاریف دیگری احتیاج پیدا می‌كند. بر این مبنا تعاریف دیگری ارائه می‌گردد كه هر یك از آنها در ابعاد مختلف، گردشگری را توصیف می‌كنند. در بعد جغرافیایی گردشگری زمانی از فعالیت‌گذران اوقات فراغت یا تفریح كه مستلزم غیب شبانه از مكان مسكونی عادی است تعریف می‌شود (Skinner, 1999, 280). از بعد اجتماعی نیز تعریف گردشگری، فصل مشترك بین زندگی عادی ساكنان بومی و زندگی غیرعادی گردشگران را دربر می‌گیرد (Barnard, 1996, 552).

ساموئل بیگ ( Samuel  Begge) استفاده از لغت توریست ( Tourist) را به عنوان مسافر در سال 1800 میلادی گزارش کرد ؛ و در سال 1811 یک مجله ورزشی انگلیسی واژه توریسم ( Tourism ) را بکار برده است ؛ با این وجود که حدودد دو قرن آن زمان تا به حال می گذرد اما هنوز تعریف عملی وقابل قبول ارائه نشده استSmit, 1989, 47)) .

با این حال  سازمان جهانی گردشگری در سال  1993، گردشگری را مجموعه ای از فعالیتهای افرادی که به مکانهایی خارج از محل زندگی وکار خود به قصد تفریح واستراحت وانجام امور دیگر مسافرت می کنند وبیش از یکسال متوالی و پیاپی در آن مکان نمی مانند ، اطلاق می کند ؛ معمولاً اهداف این گردشگران عبارتند از : گذران اوقات فراغت ، تفریح ، سرگرمی، فراغت خاطر ، دیدار با دوستان  وآشنایان ، فعالیتهای شغلی وحرفه ای ، معالجه پزشکی ، انگیز های مذهبی/ زیارت ، فرهنگی ونظیر اینها را شامل می شود .همچنین این سازمان ، گردشگری را به سه دسته تقسیم کرده است :

- گردشگری داخلی (Domestic Tourism ) : ساکنان یک کشور  که فقط داخل آن کشور مسافرت می کنند.

- گردشگری خارجی ( Inbound  Tourism) : افرادی که ساکن یک کشور نیستند و به آن مسافرت می کنند.

- گردشگری خروجی(  ( Outbound Tourism  : افراد ساکن یک کشور که  به  خارج از کشور مسافرت می کنند.

به همه مسافرانی که به فعالیت گردشگری می پردازند ، عنوان دیدار کننده ( Visitor) اطلاق می شود با توجه به دلایل آماری ، از دیدار کنندگان بین الملل موضوع بحث را شروع می کنیم ، دیدار کنندگان بین المللی به افرادی اطلاق می شود که به خارج از کشور محل سکونت خود ، حد اکثر12 ماه مسافرت نمایند وهدف اصلی آنها دیدار از آن کشورها باشد .

دكتر مهدی سقایی

 


img_0033


1390/07/5 توسط bigkorosh | نظرات ()

جلال الدین خوارزمشاهی
اریو برزن
نقش رجب
نقش رستم
پا سارگاد
تصاویر
تخت جمشید
خلیج فارس
پارسی
ایران وایرانی
زرتشت
درباره کوروش کبیر
زندگی نامه کوروش کبیر

کاساندان یگانه همسر کورش بزرگ
کوروش بزرگ
کوروش دوم (کوروش کبیر)
متن کامل منشور کوروش هخامنشی
موسیقی در دوران هخامنشیان
جامه های پارسیان در دوره هخامنشیان
الهه های ایران باستان...رب النوع
نسک ها
نـــــــــــــــــــــــــــــوروز فرخنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده باد
کوروش پادشاه محبوب بابل
هخامنشیان کشف قاره امریکا
ثبت عید نوروز
شب چله
دریافت سالنامه 1390
اندرز روباه
چکیده‌ای در باره گاهشماری جلالی
رویدادنامه نبونید و کورش بزرگ
ویژگی‌های عمومی جشن‌های ایرانی
تخت جمشید ترک خورد
دریافت کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران برای موبایل
پاسداری از زبان پارسی
یادی از بزرگان تاریخ ایران زمین، کوروش بزرگ
دامنه جدید
7آبان
7 ابان روز جهانی کوروش
پند های کمبوجیه به کوروش
یک سخن بسیار زیبا از کوروش بزرگ
کورش بزرگ، در تاریخ‌نامه‌های سنتی رومانیایی
دریافت فرهنگ کوچک واژه های بیگانه بامعادل فارسی
ارتش هخامنشی

شهریور 1394
خرداد 1394
بهمن 1393
تیر 1393
فروردین 1391
دی 1390
آذر 1390
آبان 1390
مهر 1390
شهریور 1390
مرداد 1390

bigkorosh
Eli_22

پرشین نسک ...رمانهای بروز ایرانی و خارجی...داستان و کتاب
سرباز پارسی
تاریخ ایران

اینستا ۹۸
محمدرضا عسگری طراحی وب سایت
وبلاگ علمی
تاریخچه جهان
دانستنیهای جالب تاریخی
Bnd3d
كوروش كبیر
خنده بازار
پـ نـ پـ
ایرانشهر
ضد مدرسه
فرزند شمشیر
سرزمینم ایران
.:: بلاگسرا ::.
کلاغ نیوز

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
كل مطالب : عدد

Form Object